A něco navíc

Vítejte v Podkosti

Vesnice pod hradem Kost byla založena v roce 1636. Pro potřeby hradních obyvatel byly postaveny další dvě nejdůležitější stavby - statek v Semtíně a zájezdní krčma, nynější hotel Podkost. Později přibylo několik stavení, v nichž se provozovala řemesla potřebná pro život na hradě a v pivovaře - bednář, kovář, tesař, zedník, studnař, švec, řezník. A na statku poklasný, ovčák, sadař. Pěstoval se tu chmel pro hradní pivovar a vinná réva, kterou zpracovávala místní vinopalna.

Podkosti se bohužel nevyhnuly ani války. Nejprve to byla válka třicetiletá (1618 - 1648), kdy kostecko okupovaly armády Švédů. Potom válka prusko-rakouská (1866), odtud památník u Pomníků. Dále první světová válka - jen okrajově, a konečně druhá světová válka, kdy se v lesích ukrývali partyzání a zajatci. Po druhé světové válce mnoho rodin z obce odešlo do pohraničí a vesnice se pomalu začala vylidňovat. V roce 1905 tady žilo 238 obyvatel, v současnosti jen nepatrný zlomek z tohoto počtu. Podkost a dalších osm obcí a patnáct samot patří pod správu Libošovic.

A jak se nám tu žije? Jen s malou nadsázkou se dá říct, že dvěma životy. Zimním - tichým, velmi klidným a trochu osamělým. A pak také letním, kdy sem přijíždí obrovské množství turistů, konají se koncerty, divadla a rytířská klání pod hradem, z kopce do kopce jezdí jeden cyklista za druhým a nad hlavami nám létá spousta balónů, z nichž nám dolů mávají rozesmátí vzduchoplavci.

Hrad Kost

Víte, že hrad Kost založil Beneš z Vartemberka o jeden rok později, než byla založena Karlova universita?

Víte, že hrad Trosky založil Čeněk z Vartemberka v roce 1380? Hrad Kost je tedy (překvapivě) o 31 let starší..

Víte, že oba pánové byli vzdálenými bratranci?

Víte, že hradem Kost Vás provedou pohodoví průvodci, kteří Vám ho představí tak, abyste se rádi ještě mnohokrát vrátili?

dubenstředa - neděle10:00 - 16:00
květenúterý - neděle9:00 - 17:00
červenúterý - neděle09:00 - 17:00
červenec - srpendenně09:00 - 18:00
záříúterý - neděle09:00 - 17:00
říjenstředa - neděle10:00 - 16:00

Plakánek rozhodně nesmíte minout

Je totiž krásný v každé roční době. V jeho středu jsou mokřady plné lučních květin. Ty kvetou od jara do podzimu a podle nich se barví i Plakánek. V létě je plný výletníků a v zimě, kdy je pokrytý sněhem, je nejhezčí - ztišený, romantický...

Plakánek je zhruba 2km dlouhý a má několik částí. Ta turisty nejnavštěvovanější se jmenuje Střehomský Plakánek. Protéká jím říčka Klenice a odrazy skal všude kolem se zrcadlí na hladině Oborského rybníka. Dojdete tudy až do vesničky Střehom s krásně zachovaným mlýnem.

Když ale v polovině Střehomského Plakánku odbočíte doleva, budete dál pokračovat Veseckým Plakánkem. Jím protéká Vesecký potok. Tato část vás dovede do Unescem chráněné vesničky Vesc. Jsou v ní dochované krásné roubené chalupy. Cestou sem půjdete kolem bývalých vápencoých lomů a mlýna, který uvidíte po pravé ruce krátce před vsí.

Kaňon Plakánek byl v roce 1990 zapsán jako Přírodní rezervace a v posledních letech je v něm obnovená zajímavá naučná stezka.

Panna ve skále

Rytinu maminky s dítětem určitě viděli všichni ti, kteří vstoupili do jeskyně u studánky pod hradem, na začátku Plakánku. Její autor ale vytvořil ještě další zajímavost, kterou objeví prakticky jen ten, kdo o ní získal informaci již před svým putováním po tomto kraji. Denně kolem ní chodí obrovské množství lidí, ale nevidí ji.

Je v otevřené jeskyni, těsně za dlouhou dřevěnou lávkou. Pískovcová socha je asi 2m vysoká a je nádherná. Její autor přidal i své jméno, které teď vidíte i vy. Tak příjemné setkání s touto kamennou kráskou...

Tajemná keltská jeskyně

Nad rybníkem Obora je řada přirozených skalních dutin a komínových slují. V jedné z nich byly objeveny střepy ze dvou nádob z období laténu, tedy doby Keltů u nás. S největší pravděpodobností se jedná o svatyni jakéhosi kultu. Možná věštírnu, možná příbytek druidů.

Prostředí v ní magicky působí snad na každého, kdo do ní vstoupí.

Velké kouzlo předvádí Slunce. Jeho paprsky dopadnou do vnitřního prostoru jeskyně pouze ve dnech rovnodennosti ve večerních hodinách. A v těchto chvílích osvítí přírodní skalní oltář, pod kterým byla nalezena rozbitá jedna z keltských nádob

Tvar vstupu do jeskyně soustřeďuje zvuky z protější strany údolí do nitra jeskyně. Zvuky z těsné blízkosti jeskyně ale neslyšíte

Ani proudění vzduchu v jeskyni není standardní. Působí tu fumaroly, tj. teplé zemské proudy, které mohou zvedat suché listí, peří, atd.

A co je hlavní? Jeskyně je na silném geopozitivním bodě. Zůstaňte v ní sami se sebou a naberete tolik nové psychické i fyzické energie, že je to až neuvěřitelné.

Skalní byt Barušky

V roce 1881 sem vrchnost kosteckého panství nastěhovala vdovu po svém zaměstnanci. Někde je nazývaná Kačka, jinde Barka. O rok později sem přistěhoval druhou vdovu, také Barku. Říká se, že ta první nebyla příliš chytrá, ta druhá se zase chovala povýšeně a měla velmi zhoršený zrak. Obě ženy zde spolu žily 19 let. Po celé ty roky se Kačka o později slepou Barku starala a pomáhala jí. V roce 1910 déle žijící Kačka zemřela v léčebně v Kosmonosích.

V tomto uměle vytvořeném skalním bytě najdete pět místností a v ních po ránu možná i spící výletníky...

Geocaching a vy?

Také jste propadli kouzlu poznávání zajímavých míst prostřednictvím hry a sportu současně? V okolí Kosti máte příležitost hledat a najít nejen "kouzelné krabičky" s notýskem, tužkou a malými dárky uvnitř, ale i poznat místa, která byste při běžném turistickém výletě neobjevili.

Tak hodně štěstí, držíme vám palce!

Hradiště Poráň

Hradiště lidu popelnicových polí vzniklo na nepřístupném ostrohu nad rybníkem Obora asi v 7. - 6. stolečí před našim letopočtem (starší doba železná). Za dalších 200 let osídlení zaniklo V 7. století našeho letopočtu na tento ostroh přišli Slované z rodu Charvátů. Život v hradišti Poráň pak trval až do 12. století a jeho zánik byl nejspíš způsoben požárem. Nevýhodou tohoto skvělého místa bylo, že obyvatelé hradiště neměli vodu. Vyřešili to tak, že vytesali v jedné ze skalních soutěsek schody a pro vodu chodili do dnešního Plakánku. Dokážete tyto schody najít?

Naproti studánce Roubence je ve stráni několik skupin mohylových hrobů. Byli v nich zřejmě pohřbívání výše zmiňovaní Charváti. Místo, kde tyto mohylové hroby jsou, se dnes jmenuje Na rašovci.

A jak vzniklo jméno Poráň? Pravděpodobně podle mužského osobního jména Pora, patřící kníženi, nebo jiné významné osobnosti kmene Charvátů

Kde si dát dobré jídlo?

V Podkosti jsou dvě restaurace - hotel Podkost a U draka. V té druhé zmíněné se budete cítit jako hradní páni a jistě si romantickou atmosféru krásně užijete. Cyklisté hodně využívají skvělé venkovní posení s grilem a udírnou. Co takhle třeba losos na grilu ? Tak dobrou chuť!

Novinky z Kosti

16. 5. 2024
hrad Kost dnes
11. 5. 2024
...a tenkrát...
10. 5. 2024
ještě ne, ale už brzy :-)
9. 5. 2024